Dịch vụ

Something Aussie đã hoạt động được gần 25 năm và chúng tôi là chuyên gia về kiến thức sản phẩm.
Các yêu cầu có thể từ B2C, B2B hoặc bất cứ thứ gì bạn cần.

Đối với hàng hóa cồng kềnh, chúng tôi có thể tổ chức vận chuyển hàng hóa đến khách sạn / nhà / nước ngoài.

Something Aussie cũng phục vụ cho các nhóm du lịch, khu vực doanh nghiệp cũng như các thị trường Sự kiện & Hội nghị Khuyến khích Họp mặt. Chúng tôi cũng có thể cung cấp cho bạn các sản phẩm không được liệt kê trong trang web của chúng tôi, nhưng từ Úc.

Cơ hội dành cho người bán lại là ở đây nếu bạn quan tâm, vận chuyển trên toàn thế giới đến mọi nơi.